Verksamhetsplan

Föreningsrådets verksamhetsplan 2017

Föreningsrådet består av 11 föreningar, som planerar och deltar på olika sätt i de olika arrangemang som Skiljebo har. Föreningsrådet har möten cirka 6 gånger per år och där beslutar man vilka aktiviteter/arrangemang som ska vara kommande år.

Vi finns nu i de nya lokalerna och föreningsrådet kan börja tänka framåt och planerar att under våren tillsammans med Hjärtpunkt Skiljebo buda in föreningar som finns och verkar i området. För att informera om föreningsrådet och kooperativet och de arrangemang som vi genomför i stadsdelen. Och där hoppas vi få flera medlemmar som vill vara med anordna aktiviteter och arrangemang för de som bor i området med omnejd.

Arrangemang som vi planerar att genomföra under året är:

Julfest: 6 januari

traditionellt firande med jultomte, dans runt granen, underhållning och café verksamhet

Loppis: 11 mars kl 10-13

vår och höst, ev med inriktning t ex barnloppis

Valborgsmässofirande: 30 april

firande på nya skiljebotorg med eldkorgar, underhållning, lotterier, caféverksamhet

Allsång

allsång ute på skiljebo torget, caféverksamhet

Skiljebofesten

stadsdelsfest som görs i samarbete med Skiljeboskolan, biblioteket, Mimer, Skiljebogallerian och andra små aktörer som finns på området.

Adventscafé och luciafirande

Traditionellt Luciafirande med luciatåg och caféverksamhet

Julmarknad

Nytt för 2017. Traditionell julmarknad med försäljning av olika hantverk och annat samt cafe verksamhet. Eventuellt lite underhållning.

Samarbeten

Föreningsrådet är öppet för alla som vill delta, oavsett om man är medlem i Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo eller inte.
Föreningsrådet ska samarbeta med kooperativets övriga verksamheter. Mötesplatsen, fritidsgården, hemtjänsten och förskolan ska vara informerade om och inbjudna att delta i alla arrangemang. Nu när vi även bor ihop med biblioteket ska de vara en naturlig del i planeringen av alla arrangemang.