Hemtjänst och hemsjukvård

Hjärtpunkt Skiljebo utför hemtjänst på uppdrag av Västerås stad på områdena Odensvi, Stentorpsgatan och Skiljebo. Vi finns lokalt på området för att kunna ge dig en snabb och nära service. Med lång erfarenhet och kunskap av äldreomsorg vill vi ge dig god omvårdnad, service och vara ett stöd för dig i din vardag. Vi vill skapa trygghet för dig i din hemmiljö och möjliggöra att du kan bo kvar i din bostad.

Vi arbetar efter det biståndsbeslut du har fått beviljat av en biståndshandläggare. Du kommer att ha en kontaktperson i personalen som tillsammans med dig planerar för hur och när du vill ha din hjälp. Vi som arbetar på hemtjänsten är utbildade undersköterskor och vårdbiträden.

Från den 1 mars 2017 erbjuder vi på Hjärtpunkt Skiljebo även  hemsjukvård. Det innebär att du som har svårt att ta dig till en vårdcentral istället kan få hjälp av våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster) i ditt hem.