Förskola

Välkommen till Hjärtpunkt Skiljebo förskola som är en del i kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo som sedan 1993 bedriver hemtjänst, fritidsgård, mötesplats och förskola! Vi är en förskola med plats för 30 barn i åldrarna 1-5 år fördelade på 2 avdelningar. Hos oss arbetar 6 stycken pedagoger.

Fokus för vårt arbetssätt är att se det kompetenta barnet och att utmana och stärka alla barn på den nivå där just de är.

Vi har en verksamhet som bygger på Läroplanen för förskolan, LPfö 18, och vi vill erbjuda barnen en varierad och spännande vardag fylld av lek och upptäckarglädje.

Vi arbetar bland annat med språk, matematik, rörelse, skapande och naturvetenskap och teknik.