Övriga aktiviteter

Då pandemin fortgår så har mötesplatsen tillsvidare stängt