Hemsjukvård

Från den 1 mars 2017 erbjuder vi på Hjärtpunkt Skiljebo även  hemsjukvård. Det innebär att du som har svårt att ta dig till en vårdcentral istället kan få hjälp av våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster) i ditt hem.

 Hur gör jag för att få hemsjukvård?
Kontakta din vårdcentral så gör de en medicinsk bedömning och kontaktar kommunens hälso- och sjukvårdsenhet. Du betalar ingen avgift för hemsjukvård.