Historia

Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo bildades 1993 efter det att de lokaler som föreningslivet hyrde på Skiljebogården blev uppsagda på grund av kommunala besparingar. Arbetsgrupper bildades med intressenter från föreningar, tjänstemän från kommunen, HSB Mälardalen och andra aktiva boende inom området. Efter många och långa samtal med politiker och tjänstemän inom kommunen fick Hjärtpunkt Skiljebo skriva avtal med Barn- och Ungdomsnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden och nuvarande Äldrenämnden att bedriva uppdragsverksamhet inom Skiljebo. Uppdragsverksamheten med Västerås stad regleras i avtal och kan ej påverkas av kooperativet enligt lagar och förordningar.

Kort historia om Skiljeboområdet

– Grunden till Skiljebo lades 1921 av snickaren Oskar Landegren som byggde sitt egna hem norr om Stockholmsvägen, vid Husargatan.
– 1939 var då den växande tätorten Badelunda socken, vid Lundby gård (Hälla centrum) en länk mellan staden och landsbygden.
– Det morderna Skiljebo med höghus, centrum, ungdomsgård och skola fanns ännu inte på skrivbordet, de markerna var fortfarande beteshagar och skulle så bli fram till 1950-talet.
– Skiljebo fick sitt namn efter det torp som låg där Tortunavägen mynnade ut i Stockholmsvägen.
– Skiljebo består av tre delar. Två gamla, norr och söder om Stockholmsvägen, och så den tredje, moderna delen med Skiljebo centrum.
– Nybyggarna bidrog till en befolkningsökning i Badelunda socken, från 1046 invånare 1929, till 2492 invånare sexton år senare, 1945.
– 1946 inkorporerades Badelunda med Västerås.
– I mitten av 1950-talet försvann de sista beteshagarna på norra Skiljebo.
– Västerås första riktiga stadsdelscentrum byggdes i Skiljebo med invigning 1 juli 1957, platsen kallades Västerås ”Vällingby”, ett centrum som skulle betjäna 10 000 personer på Skiljebo och i de närliggande stadsdelarna.