Personal

Vi som jobbar på fritidsgården heter Jonathan, Annoda och Sam.
På vår lunchverksamhet jobbar Andreas, Björn och Malin

Mailadress: fritidsgarden@skiljebo.se

Telefonnr: 021 12 68 36