Pedagogisk idé

”Varje människa är unik, kompetent och värd att mötas med
respekt och empati. ”

I vårat arbete lägger vi stor vikt på att se till individen och dennes egen förmåga. Det gör vi genom god kommunikation, kunskap i vårat arbete, trygg verksamhet och tillit till våra besökare. Vi prioriterar gemenskap och att trivseln är så hög som möjligt. Vårat mål är att se och bemöta alla som unika individer med respekt för hens självbestämmande och integritet.

Inflytande och delaktighet
Inflytande och delaktighet är två hörnstenar i vårat arbete. Vi vill träna våra besökare i demokratiskt tänkande, och vi att alla ska få komma till tals och ha möjlighet att påverka. Alla efter sitt eget engagemang och sin egen förmåga.

Jämställdhet
Personalen håller diskussionen kring jämställdhet och genus levande både i verksamhet och i personalgruppen. Vi jobbar med att ge alla lika utrymme i verksamheten och att resurser fördelas lika.

Samarbete
Vi försöker skapa samarbeten med flera andra verksamheter för att kunna erbjuda en större bredd av aktiviteter där fler kan hitta just sitt intresse.
Fokus läggs på samarbeten i närområdet, där vi tillsammans kan vara starka och bibehålla ett område där alla trivs.

Hälsofrämjande
Vi arbetar aktivt kring hälsofrämjande, att vara bra förebilder och att tillhandahålla god kunskap inom området. Det innefattar såväl fysisk som psykisk hälsa där välbefinnande står i centrum.