Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2022

Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebos förskola har plats för 30 barn i åldrarna 1-6 år fördelade på 2 grupper. På förskolan arbetar 6 pedagoger, 4 förskollärare och 2 barnskötare samt en lokalvårdare. Förskolan har en trevlig gård för utevistelse samt en närliggande skogsdunge, kulle och lekpark precis runt knuten.

Förskolan bedriver en verksamhet som följer kraven och riktlinjerna bland annat utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18), samt barnkonvention.

Våra prioriterade målområden för 2021/2022 har lyfts fram i samtal med personalgruppen samt utvärdering av vår utbildning.

 

Prioriterade målområden

  • Alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk och sin språkförståelse. Barn med annat modersmål ska få känna stolthet och glädje över sitt språk samt ges möjlighet att utveckla detta. Vi använder oss av TAKK.
  • Trygghet, trivsel, anknytning och social kompetens

Aktiviteter

  • Alla barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna trygghet i att vara på förskolan. Vi ska arbeta aktivt efter planen mot diskriminering och kränkande behandling.
  • Samarbetsövningar och kamratbanor.
  • Dags-schema samt månades tecken med TAKK, som dagligen uppmärksammas och används i utbildningen.

 

Utvärdering

Vi använder oss av Västerås Stads enkät till vårdnadshavare samt vår egen analys av det vi gjort under terminerna.