Förskolans aktiviteter

Vi på förskolan arbetar med olika projekt under terminerna som styrs utifrån barnens intressen.

På  förskolan har vi tillgång till  en aktivitetshall dit vi går för att ha olika aktiviteter med barnen.

 Vi upptäcker tillsammans vårt närområde då vi har nära till både skog och lekparker. 

På onsdagar har vi Trivselträff på Mötesplatsen tillsammans med pensionärerna. Där träffas vi och har gemensamma aktiviteter som styrs utifrån de yngre och äldres önskemål. Väldigt uppskattat hos alla.

Vi firar gemensamma traditionerna tillsammans med pensionärerna på Mötesplatsen och hemtjänsten. T ex Lucia, midsommar och Valborgsfirande.