Likabehandlingsplan

Vision

Vi på Kooperativ Hjärtpunkt Skiljebo tar helt avstånd från alla tendenser till diskriminering och kränkande behandling och ska aktivt arbeta tillsammans med personal, barn och föräldrar för att ingen form av kränkande behandling får förekomma på förskolan och inom kooperativet. Alla inom kooperativet ska känna glädje och trygghet av att vara hos oss.

 

 
plan mot diskriminering och kränkande behandling ht 20 & vt 21

 

Nästa revidering augusti -21.